@merlin:Je gebruikt de densitometer dus ook om je vergroter te eiken. Ik was in de veronderstelling dat hij enkel werd gebruikt om de negatieven door te meten. Dat je met de gemetem waarden dan negatieven kan verglijken met betrekking tot contrast en dekking.

Helaas is Deventer een stuk uit de buurt want het lijkt me intressant om te zien hoe het een en ander in zijn werk gaat.

@Jed:de microdensitometer is dat de meter die je bij de vergroter gebruikt, waar je als het ware het opvallend licht uit de vergroter meet op de grondplank?
Ik dacht namelijk dat je met dat soort apparaten alleen de belichtingstijd en het contrast bepaalde.