Quote Originally Posted by Breunes View Post
Jed zou je enige literatuur referenties kunnen geven, zodat ik me in dat interessante onderwerp kan verdiepen.

Ben
De relatie tussen het licht en het gevoel wordt door H.P. Robinson aangegeven in zijn manual uit 1869. In deze thread verwijs ik ernaar. Dit manual is van zoveel betekenis, dat het nu nog wordt herdrukt. Zelf heb ik een een kopie van een herdruk uit 1971. Als ik mij goed herinner heb ik de kopie van een exemplaar dat in de universiteitsbibliotheek der RUU aanwezig is. Dus je kunt dat zo opvragen.
De relatie tussen licht en gevoel en kleur en sensation wordt door Alkan in zijn boek 'Des lumieres et des ombres' behandeld. Ik heb begrepen dat dit boek moeilijk te lenen is. Ik heb het destijds in Parijs gekocht en in mijn bezit. Als je het wilt lenen, laat het weten. We wonen niet zo ver van elkaar.
Over kleur vind je vele boeken in de UB van de RUU.
Dat de invloed van licht (zwart-wit) en kleur biologisch verschillend reageren is lang bekend. Zover ik mij herinner gaat het naar verschillende delen der hersenen. Maar dat is slechts een verklaring. De essentie is, dat ze psychologisch verschillend reageren. En dat is al eeuwenlang bekend, ook toen het woord psychologie onbekend was. De olieverfschildertechniek is op dit dubbele gegeven ( sentiment en sensation) gebaseerd.

Jed