Quote Originally Posted by clogz View Post
In het maandblad M van NRC-Handelsblad van november stond een interessant interview met de schilder Jan Andriesse die over het schilderij De Muziekles van Johannes Vermeer opmerkte dat deze 17e eeuwse collega zeer goed doorhad dat kleuren in het zonlicht en de in de schaduw een totaal andere indruk maken. Terwijl kunstkenners en kunsthistorici dit schilderij door de eeuwen heen hebben stukgeananlyseerd heeft geen van deze experts hier ooit iets over geschreven. Alleen de Tjechische natuurkundige Purkinje heeft hier aandacht aan geschonken. Het "Purkinje"-effect heeft te maken met staafjes en kegeltjes in het oog.
Ook wordt verwezen naar "De Natuurkunde van het Vrije Veld"van de- eveneens- natuurkundige M.G.J. Minnaert.

Hans
Zelf ben ik een natuurkundige en eens was ik de assistent van Minnaert, vandaar! Dat er eeuwenlang niet over geschreven is kan ik begrijpen. Leonardo da Vinci heeft een voortreffelijk handboek geschreven en dit handboek is in ver schillende talen vertaald ( en bewerkt). De schilders stonden met chiaroscuro op en gingen er mee naar bed. Mijn vrouw heeft een schildersopleiding gehad en 50 jaar geleden was het nog 'in'. Maar in de tweede helft van 20 e eeuw (pop-art) kwam de klad er in. Nu lijkt een en ander op zijn retour. De tsjechische natuurkundige heeft het probleem als een schilder weer opgevat. Dat de afstand tussen schilders en natuurkundigen niet groot is wordt door E.H. Gombrich in Art and illusion. A study in the psychology of pictorial representation; aangegeven door de engelse schilder Constable te citeren: Painting is a science, and should be pursued as an inquiry into the laws of nature. Why then, may not landscape painting be considered as a branch of natural philosophy, of which pictures are but the experiment?. En Gombrich geeft aan dat deze science tegenwoordig fysica is.

Jed