Uh, kwam die narigheid niet door verboden vruchten?

Hans