Quote Originally Posted by clogz View Post
In het maandblad M van NRC-Handelsblad van november stond een interessant interview met de schilder Jan Andriesse die over het schilderij De Muziekles van Johannes Vermeer opmerkte dat deze 17e eeuwse collega zeer goed doorhad dat kleuren in het zonlicht en de in de schaduw een totaal andere indruk maken. Terwijl kunstkenners en kunsthistorici dit schilderij door de eeuwen heen hebben stukgeanalyseerd heeft geen van deze experts hier ooit iets over geschreven. Alleen de Tjechische natuurkundige Purkinje heeft hier aandacht aan geschonken. Het "Purkinje"-effect heeft te maken met staafjes en kegeltjes in het oog.
Ook wordt verwezen naar "De Natuurkunde van het Vrije Veld"van de- eveneens- natuurkundige M.G.J. Minnaert.

Hans
Inmiddels heb ik het artikel gelezen. Ja, wat er allemaal in de natuur te zien is is enorm (zie Minnaert). In de verklaringen komen allerlei zaken voor. Vaak ook het effect van de staafjes en kegeltjes in het oog. Omgekeerd kun je de vermeende werking van het oog en de aard van het er achterliggende geheugen verifieren. Wat Vermeer wat dit soort 'technische' zaken betreft: het is vaak een mysterie. Een van die mysteries heeft Salvador Dali zo geintrigeerd, dat hij een hand ervoor wilde afhakken als hij achter dat mysterie zou komen. De meeste kunsthistorici gaan niet zover als Dali. De meeste kunsthistorici hebben mogelijk nog geen penseel in hun hand gehad.

Jed