Quote Originally Posted by WITZ View Post
Denk ook eens aan abstractie.
In de hele bovenstaande discussie lees ik heel veel over de perceptie, de werking van kleur, het belang van licht,etc.
Volgens mij is een belangrijk aspect Zwart-wit dat je gedwongen wordt de werkelijkheid te abstraheren.
Hierdoor moet je ergens uitdrukking aan geven (emoties, schoonheid, ritme, enz.) anders is het beeld betekenisloos.
Persoonlijk vind ik dat de kracht van goede zwart-wit foto's.
aDieu,
Johan Ebbers
Hier sla je de spijker op de kop. De lichtwerking en het gevoel zijn gekoppeld. Door de lichtwerking te beinvloeden kun je het gevoel van de beschouwer beinvloeden. In de fotografie kun je door het drukken het contrast beinvloeden, om maar een voorbeeld te noemen. Hierdoor kan de druk dramatischer of juist minder dramatisch worden. De fotograaf beinvloedt het gevoel van de beschouwer. In de olieverfschilderkunst gaat het net zo. Het is Leonardo da Vinci geweest die dit zich realiseerde en publiceerde. Hij noemde de gemanipuleerde lictwerking (of het gemanipuleerd gevoel) 'chiaroscuro'. Hier ligt de kracht van de fotograaf. Voor de fotografie heeft H.P. Robinson de 'techniek' van de chiaroscuro uiteengezet. Susan Sontag heeft in haar boek ' over fotografie' de kracht en verantwoordelijkheid van de fotograaf naar voren gebracht. Zij legt uit dat ieder gelooft dat fotografie de 'werkelijkheid of waarheid' weergeeft. Dat dat in het geheel niet het geval is, geeft een grote kracht en grote verantwoordelijkheid aan de fotograaf..

Jed