Zou het mogelijk zijn een nederlandstalig forum op te zetten over alle aspecten van diafotografie?
Mochten er nog ge´nteresseerden zijn, laat jullie stem (mail...) dan horen!