3) ontwikkelaar is een (slechts) een onderdeel van wat (emotie) de fotograaf wil uitdrukken in zijn beelden...techniek in functie van wat je er mee wil doen

De ontwikkelaar is geen doel. Het is een middel om dat wat je beweegt tot uitdrukking te brengen. De fotograaf moet (net als een schilder) heel wat techniek tot zijn beschikking hebben om zijn gevoelens te kunnen vertolken. Om deze reden moet de fotograaf (weer net als de schilder) een soort 'bewustzijn' over zijn gevoelens ontwikkelen. Een fotograaf is een illusionist met betrekking tot zijn werk. Wij geven onze 'eigen waarheid' weer.

Jed