Ik denk dat deze move vooral ingegeven is door de synergie-effekten van beide bedrijven...