Een vriend van me, zegt dat wanneer de scene die gefotografeerd dient te worden over de 5 stops heen gaat, dit niet realiseerbaar is want:

- Door overbelichting/onderontwikking wordt je neg steeds slapper.
- De grijswaarden komen niet meer overeen met de werkelijkheid.
- De kwaliteit loopt terug.

Dus voor een kwalitatief goede afdruk op papier waarbij de grijswaarden overeen komen met de werkelijkheid dient je niet over de 5 stops heen te gaan.