Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Wat bedoel je precies met belichten op 2,3 stops?

Meet je de gehele omvang tussen de schaduw van de boom en de witste partij van de wolk en ga je dan belichten op 1/3 van het verschil tussen beiden?
Een belichtingsmeter is geijkt op middengrijs ( grijskaart). De (diffuse) reflectie van de grijskaart, ligt 2,3 stops onder de hoogste (diffuse) reflectie, zoals je die bij witte wolken aantreft. Als je een spotmeter hebt, moet je op een dag met witte wolken maar eens meten op de wolken en op de grijskaart. Als het goed is, zul je een verschil van 2,3 stops vinden.
Om de witte wolken goed op het negatief te krijgen moet je dus 2,3 stop korter belichten dan de lichtmeter aangeeft. Een lichtmeter, voorzien van een diffusor-kapje doet dit automatisch.
Bij de IJKING van het ontwikkelproces belicht je dus op de hoge lichten en stem je het ontwikkelproces af op de hoge lichten. Je krijgt dan automatisch een contrastomvang van ruim 7 stops op een testdag met normale contrasten.
Als je eenmaal de ijking van het ontwikkelproces achter de rug hebt, dan belicht je op de schaduwen en ontwikkel je op de hoge lichten. Dat betekent dat je bij een contrastomvang van 7 stops de ontwikkeltijd, die je bij de ijking hebt gevonden aanhoudt. Voor grotere of kleinere contrastomvang kun je desgewenst corrigeren. (Contractie of expansie)
Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is. Zo niet, laat het weten!! Het is essentieel dit goed te begrijpen.

Jed