Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Voor de historisch ge´nteresseerden Ansel Adams doceert in 1941 aan de Art Center School in Los Angeles. Alwaar hij 't zone systeem ontwikkeld. En over publiceert. Bijna 40 jaar voor de genoemde Kodak pubikatie.
Interessant dat je deze historische ontwikkeling aanhaalt. Ik kan daar nog wat aan toevoegen, dat meer dan historische waarde heeft. Sinds het begin van de 40-er jaren heeft de 'ontwikkeling van het zone systeem' plaats gevonden. Ansel heeft zelf veel gewijzigd en anderen hebben veel gekritiseerd, gewijzigd, bijgedragen en wat dan ook. In 1981 publiceert Ansel een versie die 'definitief' is. (hij overlijdt 1984).

Het is interessant om naar de kritiek te kijken.
Het zone systeem ( of welk systeem met die bedoeling) gaat uit van betrouwbare (reproduceerbare) filmeigenschappen en de mogelijkheid van lichtmeting. In 1941 werd aan geen van deze eisen voldaan. De lichtmeting kwam van lieverlee via de Weston Electrical Company in beeld. De kwaliteitsbeheesing bij de filmproductie kwam bij Kodak pas in de 70-er jaren van de grond. Het gevolg was dat, ook met het zone systeem, de fotografische procedure vaak op 'prijsschieten' neerkwam.
Pas toen de uitgangspunten voor de beheersing van negatiefkwaliteit bereikt waren, heeft Kodak in 1976 de genoemde publikatie geproduceerd ( maar niet gepubliceerd).

Dat het tussen 1941 en ca 1975 prijsschieten was, vond zijn weerslag in de talloze grappen die in die tijd de ronde gingen. De mislukkingen bij Ansel zelf waren een onderdeel hiervan.

Ik gebruik zelf het originele document van Kodak. Dit niet in de laatste plaats omdat de verdere beperkingen genoemd worden. Een ander veel genoemd bezwaar tegen het zone systeem. Maar omdat eigenlijk niemand de toegang tot het Kodak document heeft, is het zone systeem een goad alternatief, mits het wordt gebruikt in combinatie met het Kodak document uit 1998, waar de beperkingen nog in zijn opgenoemen.

Jed