Kreeg reaktie van iemand dat de fp4+ een panchromaat is en dus minder gevoelig is voor rood licht. Met een orthopan film zoals de fuji across, zou dit effect minder moeten zijn volgens mij.
Willie,

een panchromaat (vrij vertaald in 't grieks= alle kleuren) is juist gevoelig voor alle kleuren licht. Daarom in de doka in 't volledig donker. Orthochromatisch is niet gevoelig voor rood licht. Daarom kun je in de doka 't bij rood licht verwerken. Anderzijds jou conclusie dat je meter anders reageert op kunstlicht / daglicht is denk ik wel juist. De spectrale gevoeligheid van je film komt niet overeen met die van je lichtmeter. Wat ook nog kan, en mijns inziens heel interessant is is dat je ontwikkelaar wel eens je spectrale gevoeligheid van je film kan be´nvloeden. Iets wat ik niet wist, maar nu toch begin te vermoeden.