Quote Originally Posted by Marc Leest View Post
Deze werkwijze kan ik niet aanbevelen: ontploffingsgevaar !!!
  • Voor een ontploffing is een mengverhouding met de lucht van belang: hoge (plaatselijke) concentratie kan niet ontploffen. Als het gas wegloopt is het zo weinig dat het al snel onder het minimum is om een explosie te veroorzaken.
  • Als je rookt in de doka, is het gebruik van een beetje gas af te raden. Maar roken is sowieso af te raden. En roken in de doka al helemaal.
  • Er is geen open vuur in de doka. Tenminste, niet in de mijne. En zeker niet op de vloer, waar het zal belanden als het vrij komt.
  • De hoeveelheid gas is zeer gering. Het hoeft alleen de vloeistof af te dekken.
  • Als het goed is bestaat er enige vorm van ventilatie in de doka, mocht er een klein windje ontsnappen, dan wordt dat afgezogen.
  • Omdat het zwaarder is dan lucht, zal je het niet inademen als het ontsnapt, omdat het daalt.
De voordelen wegen zeker op tegen de nadelen. En ik heb nou eenmaal geen beschikking tot Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon en Radon (edelgassen die niet ontbranden of exploderen).

In het verleden heb ik knikkers gestopt in de vloeistoffen, om het vloeistof niveau tot de rand van de fles aan te vullen. Dat werkte om een aantal redenen slecht of niet.
  • Er bleek toch een beetje lucht boven het vloeistofoppervlak te zitten.
  • De knikkers zijn zwaar en in een glazen fles nog wel eens destructief.
  • Je moet de knikkers steeds weer heel goed schoon maken, wat een pokkenwerk is.
  • Je hebt erg veel knikkers nodig, ik heb een paar kilo.
Maar het is beter dan niets.