Voorbelichten gebeurde ook in zwart/wit printers papier met een gradatie van 4 werd dan afhankelijk van het negatief "voor belicht", het werd dan gradatie 1 - 2 of 3 daarna werd het gewoon belicht met het negatief

Max