Goeie webstek, Gilbert. Kijk er al lange tijd regelmatig naar. Ik heb je destijds op APUG opmerkzaam gemaakt.
Hans