Is helemaal niets mis mee, zolang je het maar niet brengt als je eigen 'originele' werk.

In de Renaissance was men het er al over eens: eerst translatio, dan imitatio, gevolgd door het voorbijstreven van het origineel, aemulatio.