Quote Originally Posted by Matthijs View Post
...eerst translatio, dan imitatio, gevolgd door het voorbijstreven van het origineel, aemulatio.
Wat is precies het verschil tussen translatio & imitatio?