Als de tentoonstelling van ondergeschikt belang is dan is een lokatie tussen Hasselt - Antwerpen of misschien Brede zinvoller. Overigens is Hengelo - Gent ook dikke 300km...?