Het adres is:
Witte Nonnenstraat 28
3500 Hasselt

Zie ook
http://www.borrelhuis.be/info.html
Parking: Dockside zie link: Kanaalkom gratis
Parking Kol. Dusartplein: betalend
Trein/bus, PM me, goed te doen

M.

Uitstapjes:
Tegenover: Jenevermuseum
Schulense Meren, ong. 10km rijden, geen inkom
Maten Genk, leuk om te wandelen, microbiotoop, geen inkom
Openlucht museum Bokrijk, 7€ inkom
Japanse tuin, 5€ inkom