Quote Originally Posted by argentic
De concrete aanleiding is de siotuatie in Frankrijk. Daar is inmiddels de wetgeving zo belachelijk geworden dat je voor alles wat niet jouw eigendom is de eigenaar om schriftelijke toestemming moet vragen, als je de foto nog ooit voor een expositie of publicatie wilt gebruiken.
Gilbert
Ce sont des fous, les Gaulois...
Meen je dat nou? Dat is een wel erg draconisch stukje wetgeving. Is dat nieuw? Ik heb lang geleden gefotografeerd voor een Frans tijdschrift over beeldende kunst, maar heb daar nooit gedonder mee gehad. Enfin, zoals je zegt: wetgeving verandert continu. Ik vind dit toch wel erg ver gaan

De onderliggende waarde... Hm. Over het algemeen ga ik er van uit dat alles wat in de publieke ruimte staat zonder meer fotografeerbaar is. Dus ook mijn eigen huis om maar iets te noemen. Aan de andere kant vind ik het normaal dat je toestemming moet vragen als je binnen foto's wilt maken. Dat is privé-sfeer. Over het algemeen hanteer ik de stelling: hoe dichter er op hoe meer privé. En: hoe belastender de situatie voor betrokkenen hoe zwaarder de eis van relevantie en importantie. Anders gezegd: moet dit nou echt, heeft dit een waarde die zo groot is dat het persoonlijke belang van betrokkenen daar aan ondergeschikt gemaakt moet worden? Bij nieuwsfotografie kan dat al gauw het geval zijn. Typerend van deze afwegingen is dat je ze in een fractie van een seconde maakt. Soms moet de rechter achteraf uitmaken hoe het zit.

Voor mij is in ieder geval de absolut belangrijkste regel dat je ALLES wat je fotografeert INTEGER fotografeert. Als je je integriteit over boord gooit kan je beter meteen je camera er achter aan werpen.

Groet, Jan