Quote Originally Posted by paulmat
Het Franse fotoblad Réponses Photo publiceerde eens een test van een fototoestel of objectief en plaatste uiteraard ook wat daarmee gemaakte foto's. Eén van die foto's liet de beeldkwaliteit in uiterste zoomstand zien, daartoe was ingezoomd op een standbeeld in een park. En hup, prompt viel er een factuur van de maker daarvan op de deurmat.
In Nederland zou je ook heel goed na moeten denken voor je zo'n foto maakt. In principe is het zo dat de foto in aanmerking kan komen (en dat ook bijna altijd zal komen) als oorspronkelijk werk, maar dat heft niet het auteursrecht van de maker van het standbeeld op. Maw: de fotograaf heeft auteursrecht op de foto (als voldoende oorspronkelijk werk; slaafse reproducties komen dus niet in aanmerking voor auteursrecht!), maar de maker van het standbeeld heeft evenzeer auteursrecht op zijn standbeeld. Je zult dit als fotograaf duidelijk moeten maken aan degene die de foto publiceert en je schriftelijk moeten laten vrijwaren van eventuele claims. Als het betreffende kunstwerk (of gebouw) zich zichtbaar aan de openbare weg bevind en blijvend tot het publieke domein behoort regelt art. 18 van de auteurswet dat je het mag fotograferen zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Let wel op: het gebouw of kunstwerk mag niet de hoofdvoorstelling vormen en de foto moet door werkwijze ofgrootte duidelijk verschillen van het oorspronkelijke werk. Gebouwen mogen alleen gefotografeerd worden van de buitenkant.
Je mag concluderen dat een foto van een gebouw (of standbeeld) alleen op zichzelf dus niet is toegestaan.

Kunst in beeld is een interessant geval. Als je een foto maakt van iemand in zijn woonkamer en hij zit voor een schilderij dat deels op de foto terechtkomt? Moet je dan toestemming hebben van de auteursrechthebbende van dat schilderij? En als dat schilderij er nou helemaal opstaat? En als ik het karakter van de geportretteerde nou wil benadrukken door hem naast een prominent in beeld gebracht standbeeld af te beelden?
Dan zul je bijvoorbeeld aan de volgende criteria moeten denken (ik pretendeer niet dat dit alle criteria zijn):
- hele kunstwerk in beeld of maar een stukje?
- is het kunstwerk een belangrijk deel van je foto?
- levert het kunstwerk meerwaarde?
- maakt het gebruik van dit werk je foto beter?
Ja? Dan kan je beter toestemming vragen.

Stel dat je een studioportret maakt van iemand en je plaatst bewust dat schilderij of beeldhouwwerk in beeld. Dan kan je er donder op zeggen dat je toestemming nodig hebt van de auteursrechthebbende van dat werk.

Voor het afbeelden van handelsmerken en logo's heb overigens altijd toestemming nodig. Je kunt niet zomaar bij een kledingzaak naar binnen lopen om pakken en schoenen te fotograferen voor bij een artikel over mode.

Kortom, in Nederland gelden er ook vrij strakke regels.

Blijkbaar hebben rechters in Frankrijk in het verleden voor een hele vergaande vorm van auteursrechtelijke bescherming gekozen. Misschien is de wetgeving daar ook wel iets meer gericht op het beschermen van het auteursrecht dan bij ons. In ieder geval biedt die 'vulkaan-zaak' een pracht van een gelegenheid om te bedenken wat ze nu met auteursrechtbescherming willen in Frankrijk!

Jan