Quote Originally Posted by Huib
[...] waar halen wij de arrogantie vandaan dat fotografie eeuwigheidswaarde heeft, dat alles bewaard moet blijven.
Dat is geen arrogantie maar de allereigenste karaktereigenschap van fotografie: "dat wat geweest is", vastleggen, bewaren of behouden. Daar heeft het op zijn minst 150 jaar om gedraaid, of laat ik zeggen: mede om gedraaid.

Paul.