Idd goed bezig!
Je verstaat de kunst van het weglaten...