zoals bekend moet je bij de lichtmeting de schaduwen meten.
als je grijskaart meet 18 % meet je de gemiddelde waarde en niet de schaduw.
Is de correctie van de filmgevoeligheid bv 125 naar 80 dan het verschil tussen gemiddeld en schaduw meting ?zone 2 dus.dat verschil haal je daarmee toch niet ?