Het lijkt er op dat voor het onderwerp 'contrastbeheersing' de nodige belangstelling bestaat. In de nabije toekomst zullen we zien hoe er vorm aan gegeven kan worden.


Jed