Wel, een beetje naast het onderwerp, maar chemisch afval verzamelen in vlessen bestemd voor drank zou een naar uitkomst kunnen hebben...

Wat het KCA betreft heb ik kort geleden de chaffeur van zo'n inzamel vrachtvagen gevraagd naar de situatie in Nederland omtrent photochemisch afval en die was helemaal enthusiast, "nooit in de goot" en wilde direct de kofferbak leeghalen... Het is maar wie je tegenover hebt.