INLEIDING CONTRASTBEHEERSING VOOR DE INSTUIF OP 8 SEPTEMBER IN WILLEBROEK

Vorig jaar ben ik door Fred benaderd een workshop te houden over 'contrastbeheersing' in de fotografie. Mij is mijn benadering uiteraard bekend, maar ik weet niet hoe een workshop overkomt ( in de didactische zin). Het is nu de bedoeling om voor de instuif op 8 september een korte inleiding te geven om te zien hoe de belangstelling voor het onderwerp is en om er achter te komen hoe een eventuele workshop opgezet zou kunnen worden.
Deze inleiding zal worden geillustreerd aan de hand van fotos, die op 8 september in Willebroek aanwezig zullen zijn. Naar aanleiding van de inleiding en fotos kan een en ander besproken worden.
Op basis van de ervaringen op 8 september zal ik een samenvatting van de inleiding maken, die we kunnen toesturen aan de aanwezigen bij deze inleiding.

Het is de bedoeling dat de inleiding om 12:00 van start gaat en in ieder geval voor 13:00 afgelopen is. Mocht er verdere belangstelling zijn, dan kunnen we herhaling om 16:00 (tijdens de instuif) overwegen.

Het zou verder prettig zijn te weten wie van plan zijn om bij deze inleiding/ bespreking te komen.


Jed