In de handleiding van mijn vergroter (Opemus 5a) staat e.e.a keuring in een tabel vermeld.
Ik neem aan dat dit ook in de handleiding van jou vergroter staat vermeld??

met vriendelijke groeten,

Theo Bartelings