Aha, Marc, vandaar natuurlijk de term Zone Systeem!
Hans