Quote Originally Posted by gary mulder View Post
De meeste vergroters werken zo dat wanneer je b.v. M100 instelt er niet meer magenta licht komt maar minder van de andere keuren ! Uitzonderingen daargelaten (philips vergroters) Dus een hoge Y waarde zorgt er voor dat er weinig blauw (=M+C) door komt en een hoge M waarde weinig groen (=Y+C) . Ergo een hoge M en Y waarde komt er behoorlijk weinig licht om je papier te belichten.
Klopt dit wel?
Ik dacht dat variabel contrast papier uit twee, voor verschillende lichtsoorten, gevoelige lagen bestond. Door te variŽren met de kleur van je lichtbron, in dit geval door toevoegen van geel of magenta filters, je de specifiek daarvoor gevoelige laag belicht. Met andere woorden de lagen zijn resp. blauw en groen licht gevoelig. Dat de filters de onhebbelijkheid hebben dat ze ook nog wat lichtintensiteit tegenhouden moeten we helaas op de koop toe nemen. Wil je dat niet dan was het helaas een vroege dood gestorven Philips systeem een uitkomst.