Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Je vergeet dat kodak en agfa zijn gestopt. Hier bij fotoclubs werd voor 80% agfa gebruikt omdat het het goedkoopste was.

Ik denk dat de markt voor kentmere is gegroeid ipv gehalveerd.

Ik druk sinds kort weer op bariet af (kentmere) en wordt er steeds meer verliefd op........
Het gaat niet specifiek om het aandeel Kentmere maar om het wereldwijde ge(ver)bruik van fotopapier. Dat aandeel ligt beduidend lager dan in de gloriejaren. Niet voor niets stopten Kodak, Agfa en Forte (weliswaar om verschillende redenen) hun aktiveiten op dit gebied. Die koek is dan weliswaar verdeeld onder de huidige aanbieders maar grosso modo is het allemaal bij elkaar nog maar 50% van toen...