Quote Originally Posted by paulmat
En: is het ooit anders geweest in de kunst?
ja, dat is ooit anders geweest. dat wat wij nu kunst noemen, was ooit niet meer dan een ambacht. onder kunsten werd grammatica, retorica, dialectica (het trivium) en arithmetica, geometrica, astronomia en musica (het quadrivium) verstaan.

of fotografie kunst is? nee, maar fotografie kan naar mijn mening wel kunst zijn.

en wat betreft de vraag van argentic. ik ben het volledig met je eens dat het proces minstens zo belangrijk is.