Si Juni, så kommer jeg. Mai er travelt med både arbeid og konserter.