Vedrørende lørdag 24/11-2007.

Kan vi få noen tilbakemeldinger på hvem som vil komme og evt. når de vil komme til Larvik? Det er også en åpen mulighet fordi som ønsker å overnatte og finne på noe på søndagen også etter frokost. Men si ifra nå på forhånd om dette i såfall slik at det kan legges til rette for.

Noen bor kanskje privat? noen bor kanskje på hoteller? Fint om vi får beskjed.

Vi satser på lørdag kl. 10:30 som utganspunkt for samling. Andre som ikke klarer å komme til denne tiden er selvsagt velkommen i løpet av dagen.

Formidagen går med til å gå rundt og fotografere og prate i sammen om ønskelig så lenge det er vær som tillater dette. Om ikke så finner vi på noe innendørs i eventuelt mørkerommet osv.

Jeg kan nåes på mobil: 98231040 for å få vite hvor vi til en vær tid er når vi er ute.

Vi samles på Norskskolen 16:30 hvor vi fortsetter innendørs.

Enkel bevertning etter spleiseprinsippet.

Slavomir Polivka kommer å besøker oss og har med seg film,papir og kjemi for salg.

Fomafoto
99 26 48 46


Kl. 18:00 får vi besøk av Jarle Askim fra Askim Fag-Import as
(Med et lite forbehold grunnet tilbakekomst fra utlandet samme dag)

Tar med noen forskjelligekamera-modeller fra Mamiya.
Kanskje en demo av våre radio-styrte studioblitzer fra Hensel?


Johannes (Johs)