MamiyaImportøren må desverre melde avbud denne gangen.
Derimot har de lovet å gjøre alt for å stille på et eller flere senere møter.
Denne gangen, 24.nov 2007, vil de låne ut brukte Mamiya kamera for demo / salg. Brosjyrer og tilbud på fabrikk-nye Mamiya RB67Pro-SD vil også foreligge.