4x4 cm - (127) meget sjeldent!!
6x6 cm - Det hender..
6x9 cm - Har også hendt
8x11 cm - (polaroid 600se) såvidt startet, vil få 4x5" bakstykke om jeg så må lage det selv!

4x5" - Lite for tiden, det er jo så lite!!
5x7" - Ofte, men ikke ofte nok!:rolleyes:
13x18cm - som 5x7

8x10" - Noen ganger, men også her ikke ofte nok
18x24 cm - som 8x10

Morten :-)