og Bernt med adresse Nesodden, egentlig fra Rogaland.