[QUOTE=Jed Freudenthal;552577]
Quote Originally Posted by fred View Post
de haast enige functie van fotografie (voor 95%) is dat het de kapstok is van het geheugen...

in die optiek is zo'n reeks dan schitterend

In de persfotografie kan de fotografie de kapstok voor het geheugen zijn. Maar hoever gaat dat geheugen terug. Voor iemand,die nu 35 jaar is, gaat het geheugen mogelijk 20 jaar terug. Wat zeggen dan beelden van 50 jaar terug? Niets. En dat is wat wordt waargenomen. Henri Cartier Bresson moest zijn eigen museum betalen en runnen. Andere (Magnum) reportagefotografen klagen dat er geen interesse is voor oude, doch 'tijdsgebonden' reportagefotografie.
Hieruit volgt het belang van de 'niet aan tijd gebonden' fotografie. En de reportagefotografen van vroeger maakten soms ook 'niet aan tijd gebonden' opnamen. Het percentage is echter klein.
Ik denk dat er plaats is voor beide soorten van fotografie. Maar het 'tijdsgebonden' reportagebeeld zal niet het eeuwige leven hebben. Maar het is ook niet met dat doel opgenomen.

Jed
In mijn ogen was HCB ook meer dan een reportagefotograaf. Hij was natuurlijk een reportagefotograaf, maar hij voegde er iets aan toe, dat maakt zijn foto's zelfs los van de context nog overeind blijven. De foto's zijn niet enkel getuigenissen, maar staan ook als werken op zich, en dat mis ik bij Izis.