Allt från 24x36 mm och upp till 13x18 cm men mest blir det fyrkanter i 120-format...