Quote Originally Posted by Falkenberg View Post
Hvad er kravene for at blive en forening under SDF ?

Klart en god ide at bruge apug som online samlingssted.

Hvordan får vi lettest stablet det på benene ?

- meddeler i SDF-bladet, at analogt foto ikke er helt så uddødt som fotohandlerne påstår, og giver kontaktinfo, så fotografer med analoge tilbøjeligheder kan henvende sig (i al diskretion, så de ikke taber anseelse i deres egen fotoklub, naturligvis).

Mht til at mødes: jeg har som nævnt i en anden tråd svært ved at finde tid til at fotografere (jeg vil gerne i den anledning advare mod at få børn. De er frygteligt besværlige), så jeg har desværre ikke tid til at afsætte ugentlige aftener til klubformål i øjeblikket. Min præference er kvartalsmøder, ikke oftere end det.