oh, had ik dan niet geantwoord? Ik kom ook op 26 januari. Indien gewenst, breng ik een paar TC's mee voor aanwezigen die er geen mochten hebben en indien de gelegenheid zich aanbiedt om buiten te werken.

G