"Conserveren" van de bestaande situatie wordt dat genoemd.