Een kleine kanttekening kan hier op zijn plaats zijn enwel deze; zoals de kop boven deze thread al aangeeft gaat het om amateur-fotografen tentoonstellingen. Dat je dan te maken kunt krijgen met rijpe en groen werk zal niemand verbazen (of toch ... enkelingen misschien). Dit soort exposities zijn vaak een uitlaatklep voor de betreffende fotoclub om te laten zien dat ze a. aktief zijn en b. om aan alle leden een platvorm te bieden hun werk te kunnen exposeren. Dat laatste is de oorzaak dat het soms behoorlijk tegenvalt. Maar de kenners halen er het mooie werk wel uit.
Hebben wij, toen we pas begonnen, ook meteen dat hoge niveau gehaald? Laten we eerlijk zijn nee toch...
Af en toe kijk ik wel eens terug naar mijn oude (eerste) werk als fotoamateur. Ik zou het niet meer durven tonen.