Altijd huistuinkeukenfamiliefotograaf geweest. In aanloop van mijn prepensioen en dus meer tijd, me 3 jaar geleden aangesloten bij de plaatselijke fotoclub. Naast mijn oude Minolta ook een digicompact aangeschaft om te kijken of digitaal iets is.
Me later toegelegd op z/w en dit jaar de doka. Het doka proces gaar zeer traag. Maar dat komt misschien ook omdat ik nog niet tevreden ben over mijn z/w werk.
Door het digitale tijdperk is er een enorme toeloop naar de fotoclub, zo erg zelfs dat er dit jaar een ledenstop is ingevoerd. We zijn een zeer actieve club met een goed variërend programma.
Helaas gaan steeds meer mensen over op digitaal. Buiten nog 2 mensen uit Alkmaar die helaas niet te vaak komen, ben ik het enige actieve z/w lid. Op z/w vragen krijg ik weinig respons.

Ik liet, iemand die al jaren lid is en voorheen veel dokawerk deed , mijn eerste schreden in de nachtfotografie zien om daar eventueel over te discussiëren. Ik kreeg echter geen aansluiting.
Ik weet van één dat deze vroeger goed bedreven was in de doka, maar zo druk bezig is om van alles te organiseren dat ik weinig gelegenheid heb om rustig te praten.
Nu is alles voor 90% digitaal en nog enkele zeer goede die trouw blijven aan dia. Ik zelf zwem een beetje rond als een spons om toch zoveel mogelijk op te pakken en daar waar mogelijk me zelf te verbeteren. Maar dit gaat met vallen en op staan.
Dat neemt niet weg dat er genoeg kwaliteit zit in onze vereniging met goede scores in de bondswedstrijden. Dit jaar zelfs een goeden sticker voor iemand.
Maar ik zie ook bedroevend werk zelfs bij bondsdagen.

met vriendelijke groet,

Theo Bartelings