Als ik mij goed herinner had mijn zoon het album. De omslag was me bijgebleven. De nummers trouwens ook. Ondanks dat me zoons me wantrouwig aankeken. :-) :-)

met vriendelijke groeten,

Theo Bartelings