Quote Originally Posted by Halvis View Post
Offshoregeologi er en avansert hobby, synes jeg!
Nei, offshoregeologi er min måte å finansiere andre hobbyer på!