Aner ikke hva Ansel Adams brukte, men jeg selv bruker stort sett G1 og G2. Trenger jeg grad 3 eller hyere er negativet underfremkalt, etter min mening. Da bruker jeg heller forsterker for ke kontrasten enn bruke hardere gradasjon!