Dette kan kanskje være brukbart, ja.

VC papir har to emulsjoner (som kan være blandet sammen, men...). Den ene gir høy kontrast, og er blåfølsom. Det er "klumpen" til venstre på sensitivitetskurven. Den andre gir lav kontrast, og er følsom for blått og grønt, altså med en topp i følsomheten rundt 550nm.

Mesteparten av den skarpe blå toppen på intensitetskurven ligger litt til høyre for toppen av "klumpen", og den sekundære "bulken" ligger pent plassert midt på 550nm - som er maks følsomhet for lavkontrastkomponenten.

I alle fall skulle det være mulig å bruke dette, til og med med filtere for å justere kontrasten.