Snakket nettop med Johannes på telefonen... Og så spurte jeg om dette med grader. Når jeg har snakket om grader på papir tidligere, har jeg gått ut fra gammelt AGFA-papir, så G3 blir vel ca. G2, kan jeg tenke meg.

Litt pinlig å inrømme det, men et av problemene jeg har drevet og tenkt på er et system for å dekke 4x5 tommer med et fargefilter for å få korrekt kontrast. Altså... Å lage en skuff eller noe bevegelig for å få filteret inn og ut ble en større greie enn jeg hadde lyst til å holde på med, og har voldet meg mye hodebry. Tanken var uansett å bruke gel-filter av typen man har foran lyskastere, da disse er av relativt høy kvalitet. Her fant jeg nå to løsninger:

1) Gel i flere farger, oppskåret til 4x5 tommer, med antall hakk på hjørnet, slik som på filmen, etter hvilken grad jeg forsøker å oppnå, som bare legges rett oppå negativen.

2) Filterholdere påmontert på forstørrerdelen under linsa, slik rødfilter ofte er montert på gamle forstørrere. (Belysningsenheten blir da uten kontrastfilter.)